[#WhatToWatch] (ENG/SPA/IND) Seo Jin Preparing for Tip to Berlin | #GrandpasOverFlower | #Diggle | Nejnovější zprávy o berlín tipy

by Andy Boris

[#WhatToWatch] (ENG/SPA/IND) Seo Jin Preparing for Tip to Berlin | #GrandpasOverFlower | #Diggle | Obecné denní zprávy

Přehrát

Můžete si zobrazit další související zprávy berlín tipy nebo další novinky cs.kienthuccuatoi.com podíl

[#WhatToWatch] (ENG/SPA/IND) Seo Jin Preparing for Tip to Berlin | #GrandpasOverFlower | #Diggle a související obrázky berlín tipy

[#WhatToWatch] (ENG/SPA/IND) Seo Jin Preparing for Tip to Berlin | #GrandpasOverFlower | #Diggle

[#WhatToWatch] (ENG/SPA/IND) Seo Jin Preparing for Tip to Berlin | #GrandpasOverFlower | #Diggle


berlín tipy a související informace

Zapněte CC pro anglické a španělské titulky! Pokud máte pěkný text, můžete jej získat pomocí Indonésie! #Mix_Clip #Diggle Pojďme se chichotat :: Diggle! Další klipy na tvN D CLASSIC :.

>>> Obecnější novinky ve všech ostatních oblastech si můžete také prohlédnout na stránce cs.kienthuccuatoi.com
Sdílejte zde

#WhatToWatch #ENGSPAIND #Seo #Jin #Preparing #Tip #Berlin #GrandpasOverFlower #Diggle.

삼시세끼 어촌편 이서진,박근형,꽃할배tv,꽃보다할배한지민,꽃할배오스트리아,ㅋㅋㅋ,꽃보다할배시리즈,이서진,꽃할배이서진,꽃보다할배유럽,이순재,꽃할배,삼시세끼 이서진,백일섭,꽃보다할배대만,꽃보다할배,이서진 삼시세끼 어촌편,tvn예능,꽃보다할배써니,꽃보다할배ost,나PD,꽃보다할배그리스,이서진 배드민턴,꽃할배레전드,꽃할배감동,배낭여행,이서진 유해진,신구,꽃보다할배스페인,유럽여행,삼시세끼 이서진 차승원,꽃할배눈물,꽃보다할배리턴즈,나피디,tvn,김용건.

[#WhatToWatch] (ENG/SPA/IND) Seo Jin Preparing for Tip to Berlin | #GrandpasOverFlower | #Diggle.

berlín tipy.

Doufáme, že zde najdete informace související s berlín tipy užitečný.
Děkujeme za prohlížení tohoto obsahu

See also  IKEA prozradila svůj originální recept na masové kuličky | Nejnovější zprávy o švédské masové kuličky ikea recept

Related Posts

30 comments

Darl lan 08/09/2021 - 04:11

민기쌤.. 여기에 왜 있어..?

Reply
범수tv 08/09/2021 - 04:11

와 진짜 👍최고다

Reply
hakjin kim 08/09/2021 - 04:11

한인민박의 비공식 업무중 하나기도 하죠. 주변 알려주는거 ㅋㅋㅋㅋ

Reply
Jaesoo Kim 08/09/2021 - 04:11

이서진은 다 가본 거 같아요
돔 구조 건물은 로마나 파리에서 보면 더 크고 화려한 게 많은 데, 독일에서 그걸 굳이 봐야 감동이 없다는 것을 아는 거 아닐까요?

Reply
MJ Choe 08/09/2021 - 04:11

이름도 제대로 모르는 사람한테 반말하고 이것저것 시키는 게 좋아보이지가 않는데.. 댓글들은 호의적이네..

Reply
L OA 08/09/2021 - 04:11

A baretone voice and polit manner. I do feel so intimidated of Lee Seo Jin tho'. At the same time, i would melt "if' he looks at me 😊😊😊😊

Reply
강호 08/09/2021 - 04:11

서진 가는 세월을 잡는 누진다초점렌즈가 필요한 나이~ㅋ

Reply
아이딜릭뮤직 08/09/2021 - 04:11

독일수도를 본으로 배웠다는 게 진짜 충격 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

Reply
Matae 08/09/2021 - 04:11

저런 질문으로 원하는 대답을 이끌어 내는 화법은 어디서 배우는 거지..? 품위있어 보이는데 유용하기까지 함ㅋㅌㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

Reply
이겨울빛 08/09/2021 - 04:11

난 베를린 가서 제일먼저 우리나라 남북 휴전38선언 한곳 부터 갔었는데. 지금 이름이 가물가물 . 통한의그곳 . 다시가고 싶은 동유럽 .

Reply
Kwang hyo Ku 08/09/2021 - 04:11

2021년에도 보시는 분… 꽃할배 마렵다.

Reply
ᅥᅥ 08/09/2021 - 04:11

왠 꼰대. 이서진이 꼰대네.

Reply
Youniverse 08/09/2021 - 04:11

seo jin in front of other : 😎
seo jin in front of grandpas : 😅

Reply
찌니찌니슥찌니 08/09/2021 - 04:11

둘다 똑똑하군ㅋㅋㅋㅋㅋ 일을빠르게 처리할 능력을가진자와 그런자를 알아보고 질문으로 일을주는자 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 자연스러워서 더웃곀ㅋㅋㅋㅋ타국에서처음본사람들일텐뎈ㅋㅋㅋ

Reply
송평탄 08/09/2021 - 04:11

빚 독촉처럼 밀려드는 짐꾼의 일.
고수는 강요하지 않는다, 질문을 할 뿐.

Reply
Sophie Kim 08/09/2021 - 04:11

나이에 맞게, 배워온 배경에 맞춰서 코스 짜는거 왠지 경영배운 사람답다👍👍

Reply
김은재 08/09/2021 - 04:11

헉 어릴때 본으로 배웠다고?

Reply
매너빠진늑대 08/09/2021 - 04:11

진짜 이서진 이승기 유연석 은지원 해서 프로그램 한번 만들자…

Reply
모모이서 08/09/2021 - 04:11

동독 서독 따로 배웠어요. 진짜 여기서 잊혀졌던 역사가 새록새록 기억이 나네요. 베를린장벽 무너지는걸 뉴스로도 보고ㅋㅋㅋ 맞아요.우린 그리 배운 세대이기에 이서진 옵빠 말이 맞음ㅋ

Reply
모모이서 08/09/2021 - 04:11

나도 본으로 배웠는데…. 어떻해ㅋㅋㅋㅋㅋ

Reply
방구석 미술관 08/09/2021 - 04:11

ㅎㅎㅎㅎㅎㅎ  엄지 척!

Reply
Mac AaBb 08/09/2021 - 04:11

아 20살인데 50세 아빠뻘 아저씨한테 반할 일이냐구

Reply
YJ 08/09/2021 - 04:11

ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ나는 수도가 본이라고 배웠다는게 젤 웃김 ㅋㅋㅋㅋ 그러면 우리 부모님도 본으로 배우셨겠닼ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

Reply
SkyZero81 08/09/2021 - 04:11

그리고 이제는 홈스테이를

Reply
33 holylove 08/09/2021 - 04:11

원래 가이드는 따로 있어야지 ㅋㅋ

Reply
진서 08/09/2021 - 04:11

꽃할배 볼수록 이서진 똑똑한게 보임 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ이승기가 꽃누나했을때 초반에만 좀 어리바리였지 그렇게 못한건 아녔는데 이서진이랑 비교돼서 더 못해보임 ㅜㅜ 그만큼 이서진이 알뜰살뜰 꼼꼼한듯 영어도 잘하고 어르신들 잘 챙기고

Reply
YING 08/09/2021 - 04:11

와 수도가 본이래… 으르신….

Reply
JJ L 08/09/2021 - 04:11

일머리가 진짜 좋은거 같음.

Reply
루지 08/09/2021 - 04:11

혼자 다섯분을 모시고 다닌거에요? 진짜 힘드셨겠다..

Reply
서정욱 08/09/2021 - 04:11

ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

Reply

Leave a Comment